SRP E10S2 Ukas nytt: Kjøreopplæring ,skolevalg og «legalize it»!

Kjøreopplæring kan unntas fra fraværsgrensen, skolevalg 2019 resultater, og litt om unge venstres «legalize it» kampanje.

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-videregaende/

https://www.ungevenstre.no/post/informasjon-om-legalize-kampanjen

 

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App