SRP E34S3 Myte eller fakta? Fraværsgrensen

Her finner du informasjon om forskning rundt fraværsgrensen:

https://forskning.no/skole-og-utdanning/ny-rapport-om-fravaersgrensen-pa-videregaende-skole-gjennomsnittseleven-er-15-timer-mer-pa-skolen-enn-for/1285710

 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/fravarsgrensen--en-suksess-for-de-fleste-og-til-besvar-for-noen/

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App