SRP E33S3 Myte eller fakta? Utveksling i videregående

Dette får du i støtte av lånekassen:

https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Utdanninger/Utveksling-videregaende/utveksling-videregaeende-utenfor-norden/

 

Utveksling for deg på yrkesfag (fra midten av dokumentet):

"Elever på yrkesfaglige utdanningsprogram skal ha de samme mulighetene som elever på studieforberedende til å reise på utveksling til utlandet. Vi ber dere om å gjøre rådgivere i videregående opplæring kjent med dette." UDIR.no

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/dokumentasjon/vitnemal-og-kompetansebevis/Godkjenning-av-videregaende-opplaring-i-utlandet/

 

Statistikk om antall elever i utlandet: 

https://data.lanekassen.no/statistikk/temasider/elever-i-utlandet/

 

 

 

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App